Kontakt pr. telefon 75611333 eller 75612777               E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  
Tobaksgården 3, Horsens               

Hos Klinik For Tandsundhed i Horsens finder du tandlægerne Ingrid Sommer & Bent Christiansen.

 

"Klinik for Tandsundhed" tilbyder behandling af almindelige funktionelle og kosmetiske problemer omkring tænder og mundhule 

Forebyggelse af tandsygdomme  -  Analyse af årsager til tandproblemer  -  Behandling af tandproblemer. 

- med størst mulig hensyntagen til, at der ikke anvendes materialer, som kan skade din almene sundhedstilstand på kort eller lang sigt.

Du rådgives ud fra et fagligt helhedssyn og en biologisk forståelse af tændernes virkemåde og de anvendte erstatningsmaterialers indvirkning på hele kroppen.

Klinikken har stor erfaring i brug af plastmaterialer til tandfyldning. Der bruges ikke amalgam på grund af dets indhold af miljø- og sundhedsfarligt kviksølv.

           

"Klinik for Tandsundhed" har desuden en særlig holistisk sundhedsfaglig  tilgangsvinkel.

Du vil således blive præsenteret for en bredere undersøgelse af din sundhedssituation og en mere utraditionel vifte af løsningsforslag, som alle bygger på en holdning om, at forholdene i din mund spiller sammen med forholdene i resten af din krop. 

De materialer og behandlingsmetoder som anvendes ved tandbehandlinger, er derfor nøje afstemt med den nyeste internationale forskningsbaserede viden, som bygger på dette biologiske princip. (kaldet biologisk eller holistisk tandbehandling). Dette betyder, at der fra klinikkens side er sket et målrettet valg af:

Undersøgelsesmetoder - herunder analysemetoder og udredningsteknikker.

Behandlingsmetoder - herunder beskyttelsesteknikker mod forureningsbivirkninger under behandlingen.

Materialevalg - ud fra såvel styrkehensyn, kosmetisk virkning og vævsvenlighed.

Tandklinikken har inden for disse rammer stor erfaring med at hjælpe mennesker som lider af kviksølvforgiftning - kaldet kronisk tungmetalforgiftning - forårsaget af deres amalgam-fyldninger, som til stadighed afdamper kviksølv. 

Kviksølvdampene optages i blodet og opkoncentreres i særligt modtagelige organdele af kroppen - og for særligt følsomme individers vedkommende ses ofte individuelle kroniske lidelser som følge heraf.

Særlige undersøgelsesmetoder kan sandsynliggøre disse sammenhænge og er dette tilfældet, vil en særlig skånsom fjernelse af kilden til forgiftningen oftest lede til, at symptomerne helt forsvinder eller reduceres afgørende.

Test om du udviser så mange og vægtige tegn på kronisk tungmetalforgiftning/ kviksølvforgiftning, at en grundig undersøgelse og udredning kan være relevant hos neurolog eller læge med indsigt i tungmetalproblematikken. (vælg fanen til venstre: "Beskyttelse ved udboring")

Vi kan anbefale at undersøgelsen starter med en konsultation hos klinikkens indsigtsfulde tandlæger.

 

Vi glæder os til at se dig på klinikken.

Klinik for Tandsundhed.

Ingrid Sommer & Bent Christiansen

 

TV SYD har produceret en udsendelsesrække "Nyt liv på 10 uger" hvor syge mennesker prøver at blive hjulpet af "alternative behandlere" efter at de ikke er blevet hjulpet af det eksisterende almindelige sundhedssystem

Klinikken deltager i udsendelse nummer 9 og 10 som du kan se ved at klikke på følgende link (skal ses i rækkefølge):  

Udsendelse 9  

  Udsendelse 10  

 Du kan se alle 10 udsendelser fra TV-Syd (dækkende forskellige sygdomstilfælde og forskellige behandlingsformer):  KLIK HER !

Tandlægerne på klinikken vurderer sundhedsproblemer i mundhulen ud fra en Holistisk synsvinkel. Det vil sige at sygdom i tænderne har stor indvirkning på resten af kroppen - og omvendt. Dette har klinikken fremført i 20 år og vi glæder os over, at denne erkendelse nu er blevet "blåstemplet" af store dele af lægeverdenen - se således DR 1 "Sundhedsmagasinet" fra d. 3/4 - 2017  https://www.dr.dk/tv/se/sundhedsmagasinet/sundhedsmagasinet-tv/sundhedsmagasinet-40