Implantater 

Et implantat består af en kunstig tandrod, som kan danne basis for en tandkrone af porcelæn eller andet materiale. 

Et implantat er en god løsning, hvis man ønsker at erstatte en mistet en tand og det ikke er muligt at lave en tandbro. 

Et implantat er også en god løsning hvis de to nabotænder er helt intakte uden tandfyldninger - idet alternativet med fremstilling af en tandbro ofte indebærer en kraftig tilslibning af de to nabotænder for at de kan indgå i brokonstruktionen – og det vil man jo nødig belaste to fuldt intakte tænder med. 

Implantatet består af en titaniumstift som sættes op i kæben. Her vokser den fast i løbet af 6 uger hvorefter der kan tages aftryk til en tandkrone på sædvanlig vis. 

Metallet titanium er et rimeligt biologisk acceptabelt metal. Det sker dog at implantatet ikke accepteres af organismen og må erstattes af et nyt – eller at man må løse tandtabet på anden vis. 

Mange har en ubegrundet frygt for at få sat et implantat i kæben. Men det er ofte sådan at en patient efter implantatisættelsen giver udtryk for at det jo ikke havde været nødvendigt at frygte. Behandlingen tager kun kort tid og er helt smertefri. 

Prisen for en implantatbehandling er 17.500 kroner, inklusiv den efterfølgende kronefremstilling og isættelse, 6 uger senere - (hvis der ikke skal foretages særlige foranstaltninger i forbindelse med indsættelsen, hvilket tandlægen oplyser om inden din stillingtagen til behandlingsmuligheden)

 

 

 

Implantatet er vokset fast i kæben

 

Ny krone er fastgjort til implantatet