Pris & Tilskud til plastfyldninger

1: Hvad koster plastfyldninger:

Nogle mindre plastfyldninger har en fastlagt pris og andre større  plastfyldninger har en "fri" pris som fastlægges af den enkelte tandlæge.

2. Beregn hvilket tilskud du kan få:

Sundhedsstyrelsen har som tidligere oplyst udsendt en ny vejledning vedr. tandfyldninger. Ifølge vejledningen skal tandlæger nu som udgangspunkt vælge plast frem for sølvamalgam som fyldningsmateriale. Sølvamalgam må kun anvendes i særlige tilfælde og kun i permanente kindtænder – og kun i situationer, hvor det er åbenbart, at en sølvamalgamfyldning vil have den bedste holdbarhed. Det vil sige, når der ikke er mulighed for tørlægning, ved vanskelig tilgængelighed af kavitet, ved speciel stor kavitet samt ved stor afstand til nabotand.

Sundhedsstyrelsens anbefaling udspringer alene af miljøhensyn!!!, da kviksølv, som bl.a. findes i amalgam, er svært nedbrydeligt i naturen.

Sundhedsstyrelsen har således stadig den vanvittige opfattelse at kviksølvet fra amalgam-fyldnings-materialet ikke kan skade de mennesker, som har dette materiale direkte i munden - selv om det faktisk forholder sig sådan, at kviksølvet løbende frigøres som dampe, der for 80%`s vedkommende optages i lungerne og føres rundt i kroppen og oplagres, med stor skade til følge!

Desuden vurderer Sundhedsstyrelsen, at plastmaterialer nu er så holdbare, at de i langt de fleste tilfælde kan erstatte amalgam.

Priser;

På hjemmesiden Sundhed.dk kan man sammenligne priser mellem alle tandlæge idet alle tandlæger er forpligtet til at angive netop deres priser på følgende ens udpluk af deres behandlinger, hvor der er fri prisdannelse.

 

Her ser du Klinik for Tandsundhed´s priser på dette faste udpluk af ydelser:

YdelserPris
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader 620 - 985 kr.
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader 1350 - 1350 kr.
Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning) 4300 - 5350 kr.
Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger) 800 - 1090 kr.
Rodbehandling i 2 kanaler 1220 - 1870 kr.
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) 1850 - 2650 kr.
Bro 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) 13100 - 15000 kr.
Operativ fjernelse af tand 540 - 1801 kr.
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) 850 - 1801 kr.
En lokalbedøvelse 110 - 198 kr.

OBS!: Tandlægerne på Klinik for Tandsundhed har stor erfaring i at fremstille store håndopbyggede plastfyldninger hvor andre tandlæger traditionelt vil anbefale kronebehandling. I sådanne situationer er der meget store besparelser at hente!

OBS!: Tandlægerne på Klinik for Tandsundhed tilbyder nu fremstilling af helt metalfrie kroner og broer TIL SAMME PRIS SOM DE ANGIVNE METAL-KERAMIKKRONER som er anført ovenfor! (Materiale: det totalt BIOKOMPATIBLE Zirkonium som ligner ren porcelain). Et produkt som ofte findes til en meget høj pris andre steder!

          Dette har vi valgt for helt at kunne undgå at bruge metalprodukter i tænderne!

 

Tilskud:

Generelt gælder, at der er tilskud til alle fyldninger – undtagen hvis fyldningen udføres af rent kosmetiske årsager
Ved flerfladede plastfyldninger er der altid fri prisdannelse mellem forskellige tandlæger og et fast tilskud fra sygesikringen på 88,76 kr.,

Spørgsmål:

Hvad gør økonomisk dårligt stillede patienter?

Svar:     Hvis du er bistandsklient kan der nu laves nødvendig tandbehandling med 65% kommunalt tilskud - dog med en
            "start-egenbetaling" på 800 kr for de føste udgifter.

            Hvis du er ung bistandsklient under 25 år kan der nu laves nødvendig tandbehandling med 100% kommunalt
            tilskud - dog med en "start-egenbetaling" på 600 kr for de første udgifter. 
            Oftest skal der dog udarbejdes et behandlingsforslag, som skal godkendes af kommunen før behandlingerne kan
            påbegyndes under disse ordninger.


Kan man lappe en amalgamfyldning med en plastfyldning?

Svar:     Ja og behandlingen er tilskudsberettiget. 


Er der forskel på tilskuddet, alt efter om fyldningen lægges i en præmolar(de to "små kindtænder", som sidder lige efter hjørnetanden) eller i en molar(de 2 eller 3 "store kindtænder", som sidder bagerst i tandbuen)? 

Svar:     Nej.