Beskyttelse mod ekstraordinær kviksølvbelastning under amalgamfjernelse!

 

Under udboring af gamle amalgam-tandfyldninger frigøres der store mængder kviksølvdampe i forbindelse med det roterende bors opvarmning af metalblandingen. 

For mennesker, der i forvejen udviser tegn på kronisk tungmetalforgiftning, er det yderst vigtigt, at beskytte mod den ekstra kviksølvbelastning, for at undgå en forværring af deres symptomer.

 

Derfor anbefales det kraftigt at udboringen sker under klinikkens almindelige beskyttelsesforanstaltninger.

Blandt de vigtigste delelementer af beskyttelsesforanstaltningerne kan her nævnes: 

 

1. Indkapsling af tanden i et lille sugekammer tilsluttet to sugerør eller afdækning med en gummidug(kofferdam) af den del af mundhulen, som ikke berøres af udskiftningen.
    I begge tilfælde for at undgå, at amalgampartikler slynges ud over hele mundhulens sllimhinder eller synkes under udboringen. 

2. Indtagelse af 2 kultabletter for at binde eventuelt undslupne amalgampartikler i mave-/tarmkanalen. 

3. Indtagelse af en genstand alkohol lige før udboring af amalgamfyldninger for at hindre at kviksølv fra eventuel undslupne amalgampartikler overgår til den meget giftige organiske       metyl-kviksølv-forbindelse, som optages 100 gange hurtigere af de celler det kommer i nærheden af. (Alkoholen lammer herved de mange mikroorganismer på slimhinderne i             munden-svælget-spiserøret i at omdanne uorganisk kviksølv fra fyldningsslammet til metyl-kviksølv-formen)

4. Næsemaske med ilt eller frisklufttilførsel, for at beskytte mod kviksølvdampe, som udvikles under fjernelse af amalgamfyldningerne. 

5. Anbringelse af en meget kraftig luftudsugning (punktsug)lige over arbejdsfeltet.

6. Meget kraftig rumventilation

7. Brug af specielle bor og en udboringsteknik, som begrænser frigørelsen af kviksølvdampe under udboring af amalgamfyldninger, herunder opsplitning af fyldninger i mindre stykker,     som kan fjernes som hele segmenter. 

 

Disse beskyttelsesforanstaltninger udløser et tillægshonorar pr. behandlingsseance (som således kan omfatte flere fyldninger pr. seance) på 235 kroner.

Hvis man ikke ønsker at gøre brug af disse anbefalede sikkerhedsforanstaltninger tilbyder klinikken en gratis "minimumsbeskyttelse" i form af indtagelse af 2 kultabletter umiddelbart før udboringen, samt brug af punktsug/luftudsugning tæt på indåndingsområdet.

Beskyttelssforanstalningerne kan selvfølgelig også helt fravælges af dig hvis du ønsker det.

 

Sikkerhedsforanstaltningerne er i overensstemmelse med anbefalingerne fra Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale i Danmark og International academy of Oral Medicine and Toxicology.  

Oplysende sider: www.iaomt.se  eller BioProbe