Sølvfyldninger = 50% Kviksølv

 

Sølvfyldninger - burde egentlig hedde kviksølvfyldninger, idet fyldningsmaterialet består af 50% kviksølv!! - kun 20% udgøres af sølv. 

Kviksølvfyldninger, også kaldet amalgam-fyldninger, er et blandingsmateriale (en legering) af mange metaller, som har været brugt til tandfyldninger i de sidste 150 år - men med stadig mere underbygget viden om skadevirkninger hos de mennesker som har dem i munden. 

Materialet bruges stadig meget i Danmark selv om det både funktionelt - biologisk - og kosmetisk er et utidssvarende materiale, som på alle måder kan erstattes af de nye tandplastmaterialer.

Tandplast er blevet meget udviklet inden for de seneste år og er i dag amalgamet overlegent på alle måder:

Funktionelt: Amalgam kan ekspandere og brække tanden i stykker eller lave brudflader i tanden, som kan give tandsmerter, lige fra en ubehagelig ømhed ved tygning til ulidelig vedvarende smerte, som kan nødvendiggøre rodbehandling. 

Biologisk: Kviksølvet i amalgamfyldningerne er ikke stabilt. Kviksølvet fordamper hele tiden fra amalgammaterialet. Der er reelt ikke tale om en legering, som er kendetegnet ved at indholdsstofferne er helt anderledes fastholdt til hinanden.

Dampene føres med vejrtrækningen ned i lungerne hvor ca 80% optages af blodet. Blodet fører kviksølvet rundt til alle kroppens organdele. Det er særligt hjernen og det øvrige nervesystem samt nyrerne som ophober kviksølvet.
Der opstår hos mange en påvirkning af disse organdele med mere eller mindre ændring af disse menneskers funktionsevne eller personlighed. 

Kosmetisk: Amalgam ligger farvemæssigt langt fra den naturlige tandfarve! 

 

Læs mere om amalgam/kviksølv på patientforeningen "Foreningen mod skadelige Dentalmaterialers" hjemmeside: www.Fmsd.dk 

 

Amalgam består af:

50% Kviksølv 

12% kobber 

15% Tin 

20% Sølv 

samt lidt Zink