Tandblegning

 

 

Hvad skal man mene om de efterhånden ret så populære tandblegninger? Skader det tænder eller kroppen? 

 

Jeg synes godt man kan blege tænderne til en mere hvid farve hvis man ønsker dette – men kun under forudsætning af at der ikke sker skade på tænder og krop. 

Som sædvanlig må vi vurdere dette materiale ud fra en helhedsbetragtning/holistisk synsvinkel 

Blegemidlet er oftest et iltningsmiddel af forskellig koncentration. Og oxidanter har vi jo lært at vi skal begrænse indtaget af mest mulig! 

Selve det at blege tænderne har vist sig at være uskadeligt for tænderne, hvis det ikke overdrives med mange gentagne blegninger. 

 

 

Man kan enten selv blege tænderne hjemme eller få det foretaget på tandklinikken:

 

 

 

Hjemmeblegning: 

Hjemmeblegning er en af måderne at foretage blegningen på. Den er blevet ret populær da den er blandt de billigste, men til gengæld også den mest besværlige metode. 

Metode:. 

Der fyldes blegemiddel i en plastform som er tilpasset tandbuerne mere eller mindre nøjagtig. Så lægges der blegemiddel i skinnen som man så bærer kortere eller længere tid afhængig af fabrikat og koncentration. 

Jeg kan imidlertid ikke tilråde denne metode, da man under anvendelsen ikke kan undgå at synke væsentlige mængder af det aktive stof under blegeprocessen. Ofte er det ideen at man sover med skinnen med blegemiddel påført inde på skinnens inderside. 

Desuden er det kendetegnende for denne gruppe af blegemidler at koncentrationen af blegemidlet til stadighed øges for at opnå større effekt end de øvrige konkurrerende midler på markedet! 

 

 

Blegning foretaget i tandlægestolen:

Tandkødet beskyttes med en hinde og tænderne påføres en gèl af blegemiddel som aktiveres med en lyskilde. 

Efter afsluttet virketid opsuges gelen direkte fra tandoverfladen med efterfølgende skylning og udsugning af skyllevandet. 

Ved denne metode bruges en højere koncentration men med kort påvirkningstid af tænder og uden påvirkning af andre kropsdele 

Jeg mener at denne form for tandblejning er harmløs.

 

 

 pris   2.900 kr!

 

med tilfredshedsgaranti !